Uvod u nošenje - grupa za potporu dojenja Rapska Zagreb

2018-06-05

Naša savjetnica za nošenje uvela je zainteresirane mame u svijet nošenja i pregledala je nosiljke koje su donijele prisutne mame :)