Platnene pelene

Zašto platnene pelene?

Koristeći platnene pelene stvarate manje otpada, birate samo najbolje za Vašu bebu i štedite novac. Pročitajte više …….


Sustavi platnenih pelena.

U ovom dijelu donosimo kratak pregled vrsta platnenih pelena. Što je što pročitajte ovdje …….

Dodaci za platnenopelenaše.

Sve što je korisno ali nije nužno ;)  Krpice za brisanje, wetbagovi, podloge za prematanje. Više...….

Vrste platnenih pelena


Tetranje naše svagdašnje !

Prefoldi - šta je pak ovo?

AI2 (All-in-Two) - može li još kompliciranije?

AIO/SIO - lakši ili teži način platnenopelenaštva ?

MPP - ima li kraja tim kraticama ;) moderne platnene pelene

Ulošci za platnene pelene - šta će meni ovo ?